Gitaristin Hatunu

Tipik aslan kızı, fazla duygusal, sinirli. Belli etmese de çok çabuk kırılan türden. Sevdikleri üzülmesin diye sürekli kendini üzüyor. En sevmediği yönü bu. Kedi sempatizanı, yaşam kaynağı müzik olan kız. Fotoğraf çekmeye takıntılı. Biraz da edebiyatçı. Klasik tutkunu. Eski olan herşeyi seviyor. En büyük hayali bi' gün sevgilisiyle aynı sahnede gitar çalmak.

Tanısanız seversiniz diyebileceğiniz tipten. Ece ben.

Murat'ım benim ilk ve son aşkım
06.04.2013 - ∞
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter
Tumblr Mouse Cursors